Vlastnosti stříbra


Základní fyzikálně chemické vlastnosti

Protonové číslo47
Relativní atomová hmotnost107,8682
Skupenství (při 20°C)pevné
Teplota tání961,78°C (1234,93 K)
Teplota varu2162°C (2435 K)
Elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s1Poloha stříbra v periodické tabulce

Díky protonovému číslu 47, stříbro zaujímá pozici - skupina: 11 (I.B), perioda: 5. Stříbro patří mezi tzv. přechodné prvky.Vlastnosti stříbra z pohledu elektrotechniky

Ze všech prvků stříbro vykazuje nejlepší elektrickou i tepelnou vodivost.

Rezistivita 0,0163 [Ohm.mm2.m-1]
Konduktivita61,5 [S.m.mm-2]
Teplotní součinitel odporu (pro 0 až 100°C) 0,004 [K-1]Sloučeniny stříbra

AgNO3 - dusičnan stříbrný - bílá krystalická látka, velmi dobře rozpustná ve vodě, používá se k přípravě jeho dalších sloučenin

Ag2S - sulfid stříbrný, černá, nerozpustná sloučenina, vzniká působením sulfanu (H2S)

Ve vodě nerozpustné halogenidy stříbra - AgCl, AgBr a AgI - jsou citlivé na světlo, což se využívá ve fotografii (hlavně bromid stříbrný).coded by Xagatron, powered by XRS engine